Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Тотален срив на икономиката при драстичен сок на горивата

Тотален срив на икономиката при драстичен сок на горивата

Тотален срив на икономиката при драстичен сок на горивата

36% е инф­лацията на годишна база на ниво произ­вод­с­тво и тя неминуемо ще се пренесе върху стоките и услугите.,като ще удари всички бъл­гари, каз­ват от Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара “Никой не знае в момента каква е цената на природ­ния газ. Никой“. Това каза пред БНР пред­седателят на управител­ния съвет на Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара Добри Мит­рев. Попитан как се отразява енер­гий­ната несигур­ност и неп­ред­видимост върху биз­неса, Мит­рев комен­тира: “Отчай­ващо. За май в индус­т­рията никой не знае каква ще бъде цената на елек­т­ричес­ката енер­гия, никой не знае каква ще бъде цената на природ­ния газ. Ежед­невно, ежечасно се кач­ват цените на материалите. Тази несигур­ност се пренася върху работ­ниците и служителите, върху стоките и услугите — виж­даме как рас­тат с часове и бъл­гар­с­кият народ обед­нява“. В момента на прак­тика няма договаряне, има стоп поръчки, защото няма как да се даде цена на стоката, поясни Добри Мит­рев. “Имаме на прак­тика една бук­суваща икономика. Правител­с­т­вото не комуникира с нас, не е споделило с нас нито една от идеите си. Няма диалог. От няколко сед­мици чуваме, че се готви антиин­ф­лационен пакет, но не сме го виж­дали“, посочи още той. По думите му този пакет трябва да включва “първо грижа за индус­т­рията и икономиката, за работещия бъл­гарин“. “Големият ефект ще дойде от това цените при произ­водител, при преработ­вател да бъдат поносими, за да не се пренасят при цената на стоките и услугите“, каза той 36% е инф­лацията на годишна база на ниво произ­вод­с­тво, под­черта Мит­рев. “Ако няма ком­пен­саторни механизми, тази инф­лация неминуемо ще се пренесе върху стоките и услугите. Потър­певши ще бъдат всички бъл­гар­ски граж­дани“, нас­тоя екс­пер­тът. На въп­рос как ще се отрази евроем­бар­гото върху вноса на пет­рол от Русия и трябва ли страната ни да иска отс­рочка, пред­седателят на БСК изтъкна: “Категорично. Ако ЕК продължи с този план и Бъл­гария не е включена в този пакет на изк­лючения, категорично Бъл­гария трябва да наложи вето. Ако имаме и драс­тично увеличение на горивата, това значи абсолютен срив на икономиката ни, на цялата дър­жава, за всеки бъл­гарин“. Пред­видимост и яснота за биз­неса ще има, когато има въз­мож­ност да се сключ­ват дъл­гос­рочни договори за елек­т­роенер­гията, категоричен е Мит­рев. Той даде примери с цената на тока за индус­т­рията в редица дър­жави и попита как бъл­гар­с­ката индус­т­рия да бъде кон­курен­тос­пособна, след като у нас 20% е делът на дъл­гос­роч­ните договори, а 80% — на бор­сата ден нап­ред.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...