Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Цените на имотите в селата скочили двойно след пандемията

Цените на имотите в селата скочили двойно след пандемията

Цените на имотите в селата скочили двойно след пандемията

След пан­демията се наб­людава много голям интерес към имоти в селата, най-вече от бъл­гар­ски купувачи, което доведе до почти двоен скок в цените на тези имоти. Процесът по нарас­т­ване на цените обаче вече се успокоява и е близо до пик, който ще остане устой­чив. Това комен­тира Полина Стой­кова, изпъл­нителен дирек­тор на Bulgarian Properties, в ефира на предаването „В раз­витие“ по Bloomberg TV Bulgaria. „След оттег­лянето на анг­личаните и ирлан­д­ците, които купуваха през периода 20052008 г., сел­с­ките имоти бяха силно потис­нат пазар, със спад­нали цени и нисък обем продажби. Сега обаче има раз­д­виж­ване на пазара и цените се увеличиха, тъй като тър­сенето е много голямо. Сред­ните цени нарас­наха от 2025 000 евро на къща преди пан­демията до близо 50 000 евро в пър­вото тримесечие на 2022“, каза тя. Според Стой­кова цените няма да рас­тат още, тъй като купувачите „не са склонни да дават кос­мически суми, как­вито някои соб­с­т­веници искат“. Много бъл­гари насоч­ват спес­тяванията си към закупуването на имот, тъй като имотите са сигурно убежище в период на криза и инф­лация. Условията по бан­ковото кредитиране също остават неп­роменени, а без­работицата е ниска — няма фак­тори, които да спират тър­сенето, добави гос­тът. По отношение на рус­ките соб­с­т­веници на имоти в курор­т­ните градове по Чер­номорието Стой­кова под­черта, че няма процес на нарас­нало пред­лагане. „За тях също има несигур­ност — дали ще могат да получат парите си при евен­туална сделка и дали ще могат да пътуват, за да пол­з­ват имота“. По нейни думи рус­ките соб­с­т­веници са активни на пазара от доста години, като в пос­лед­ните 56 г. са повече продавачи, откол­кото купувачи. „Това е процес, който започна доста преди вой­ната“, каза екс­пер­тът. Въп­реки това цените на имотите в курор­тите са се повишили значително, тъй като „имаме период от 10 години, в който нямаше ново строител­с­тво в курор­тите, а цялото вторично пред­лагане започна да се изчер­пва“. Заради голямото тър­сене цените са се вър­нали на нива отп­реди 10 години и дъл­гогодиш­ният процес на спад в цените вече се е преобър­нал.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...