Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Десислав Дионосиев: Инфлацията ще стигне 40%

Десислав Дионосиев: Инфлацията ще стигне 40%

Инф­лацията все още не е заработила много силно в Бъл­гария. До края на годината тя може да дос­тигне до 3540%. Само икономически имбецили могат да твър­дят, че в страната се наб­людава икономически рас­теж. Декапитализирането на биз­неса е основен проб­лем в момента. Това заяви в интервю за БГНЕС Десис­лав Дионисиев, един от големите и успели биз­нес­мени в страната. Той е изпъл­нителен дирек­тор на „Биоп­рог­рама“, която от три десетилетия се занимава с произ­вод­с­тво на билки, чайове и пчелен мед. Дионисиев не очаква успокояване на инф­лацията, както твър­дят пред­с­тавителите на властта. „През след­ващите месеци ще очак­ваме продъл­жение на инф­лацион­ния ръст и е много въз­можно процен­тът на инф­лацията да се удвои в рам­ките на няколко месеца, защото нищо не е ясно и нищо не е пред­видимо“, каза той. Биз­нес­менът предуп­реди, че инф­лацията не е заработила много силно в Бъл­гария. „Очак­вайте най-лошото, в края на годината да има 3040% инф­лация. Това е моето реално очак­ване. Хубаво е да очак­ваме най-лошото. Ако може да е по-добре, само ще бъдем щас­т­ливи“, каза той. Десис­лав Дионисиев категорично отх­върли бод­ряш­ките твър­дения за икономически ръст във всички сек­тори. „Няма реален икономически ръст, инф­лацията съз­дава илюзор­ното впечат­ление, че оборотите се вдигат. Всъщ­ност ръст няма и само едни икономически имбецили могат да твър­дят подобно нещо. Нап­ротив, икономиката върви надолу. Това може да се докаже и види, когато се видят физичес­ките измерители, а не стой­нос­тите. И това е ясно дори за хората без икономическо образование“, под­черта изпъл­нител­ният дирек­тор на „Биоп­рог­рама“. Най-страшното нещо в момента за биз­неса е несигур­ността. „Декапитализирането на фир­мите е основен проб­лем в момента в Бъл­гария. Плащането на високи сметки за горива, задъл­жител­ното увеличаване на фонд работна зап­лата водят до намаляване на оборот­ните сред­с­тва. Проб­лемът е в това, че за да се случи нещо, трябва да се получават повече пари. А те могат да се получат, ако се вкара инф­лация в дър­жавата и оттук нататък се завърта кръгът. Цените вър­вят нагоре. За да може биз­несът да си пок­рива раз­ходите си, парите се обез­печават с проценти на месец, което всъщ­ност означава, че нищо не се променя. По-скоро живеем по-зле, откол­кото по-добре“, обясни Десис­лав Дионисиев. Според него един­с­т­веното, което може да нап­рави правител­с­т­вото на Кирил Пет­ков в тази ситуация, е да започне да изпъл­нява обещанията, които е дало, когато е дошло на власт. „Те са намаляване на админис­т­рацията с 30%; спиране на износа на елек­т­роенер­гия, ако спрат дос­тав­ките на природен газ. След като е обещано, правител­с­т­вото трябва да го изпълни. Ако нямат въз­мож­ност да го нап­равят, да си подаде остав­ката и да дой­дат други хора, които могат да го нап­равят“, категоричен е Дионисиев.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...