Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Гоце Дел­чев. Иван Сабах­лъков отг­лежда кар­тофи в благоев­г­рад­с­кото село Хаджидимово. Той е един от мал­кото останали големи земедел­ски произ­водители в региона. Повечето, които масово отг­леж­даха тютюн през пред­ходни години, се отказаха, като съоб­щиха, че гледането на зелен­чуци не е рен­табилно за тях, предаде БНТ. “В момента торове, препарати и горива са страшно скъпи, а помощ няма отникъде и трябва да отбележим че и кар­тофоп­роиз­вод­с­т­вото е заложено да бъде унищожено, което е пагубно. По време на война да унищожиш отрасъл, който доп­ринася да изх­ран­ването на населението, е убийс­т­вено“, комен­тира Сабах­лъков. Произ­водителят препоръча всеки, който може, да си засее соб­с­т­вени кар­тофи, чушки, домати и други зелен­чуци, за да се смекчи инф­лацията. Според произ­водителя мер­ките на правител­с­т­вото няма да помог­нат, а ще утеж­нят положението. “Увеличението на бъл­гар­с­ките кар­тофи ще е 100% спрямо миналата година. Бъл­гаринът трябва да се под­готви за това нещо, защото ние, които работим за това, няма как да изкараме евтина продук­ция. Самите ние купуваме и произ­веж­даме страшно скъпо“, обясни Иван Сабах­лъков. До миналата година суб­сидията за произ­вод­с­т­вото на кар­тофи е 100 лв. на декар, с които не се пок­риват никакви раз­ходи, обясни още той. А от тази година пък Европейс­кият съюз заб­ранява суб­сидирането, защото има свръх­п­роиз­вод­с­тво на кар­тофи. Това е и причината у нас да има тол­кова много вносна продук­ция.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...