Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Зелена светлина за изграждане на ВЕИ обекти за производство на ток за лични нужди

Зелена светлина за изграждане на ВЕИ обекти за производство на ток за лични нужди

Зелена светлина за изграждане на ВЕИ обекти за производство на ток за лични нужди

Мнозин­с­т­вото в Народ­ното съб­рание даде зелена свет­лина за изг­раж­дане на обекти за произ­вод­с­тво на ток от възоб­новяеми енер­гийни източ­ници при облек­чен режим. С окон­чател­ните промени в закона депутатите записаха, че уведомител­ният режим ще бъде само за обекти за соб­с­т­вено пол­з­ване в урбанизирани територии. Краен клиент може да изг­ради енер­гийни обекти за произ­вод­с­тво на елек­т­рическа енер­гия от възоб­новяеми източ­ници върху пок­ривни и фасадни кон­с­т­рук­ции на сгради. Условието е енер­гията да се изпол­зва само за соб­с­т­вено пот­реб­ление като общата инс­талирана мощ­ност на енер­гий­ните обекти може два бъде до два пъти раз­мера на предос­тавената мощ­ност, но не повече от 5 мегавата. Това записаха народ­ните пред­с­тавители с окон­чателно одоб­рените тек­с­тове в закона за възоб­новяемите енер­гийни източ­ници. Управ­ляващите от ПП, БСП и ИТН мотивират законодател­ните промени като бърза мярка, с която всяко едно пред­п­риятие ще може да намали смет­ките си за ток. От ГЕРБ привет­с­т­ваха тази стъпка за биз­неса, но видяха вратичка за продажба на елек­т­роенер­гия от инс­талации, изг­радени по облек­чен режим. Теменужка Пет­кова се обос­нова: “Ще изг­радят съот­вет­ната мощ­ност, след което ще решат, че тези не са им необ­ходими и ще искат те да бъдат вкарани в мрежата, тоест да бъдат продавани“. Владимир Табутов от ПП заяви, че риск за мрежата няма:“Нашето желание е да не поз­воляваме под претек­ста, че искат да пол­з­ват соб­с­т­вена енер­гия, впос­лед­с­т­вие да започ­нат да продават елек­т­роенер­гия“.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...