Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Тол таксите тръгват нагоре

Тол таксите тръгват нагоре

Раз­мерът на тол так­сата за изминато раз­с­тояние от теж­котоварни пътни превозни сред­с­тва ще бъде увеличен поетапно. Въвежда се и реално так­суване за второк­лас­ната пътна мрежа за теж­котовар­ния трафик. От 1 януари се пред­вижда намаление с по 10% на всички видове винетки за лекотоварни автомобили. Така годиш­ната винетка от 2023 г. ще струва 87 лв. За целта Минис­тер­с­кият съвет прие изменение на Тарифата за так­сите, които се събират за преминаване и пол­з­ване на репуб­ликан­с­ката пътна мрежа, съобщи Правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Поетап­ната актуализация на раз­мера на тол так­сите за пътни превозни сред­с­тва над 3,5 тона и тол так­суване за пътищата втори клас пред­вижда 50 % от общото планирано увеличение да влезе в сила от 01.07.2022 г. С още 50 % ще е увеличението от 01.01.2023 г., когато ще бъде дос­тиг­нат пъл­ният раз­мер на пър­воначално пред­ложените промени в тарифата за так­сите. Това ще важи и за второк­лас­ната пътна мрежа, която вече също под­лежи на толуване. При варианта на поетапно увеличение на тол так­сите се пред­лага от 1 юли тази година автомобилите между 3,5 и 12 тона, в зависимост от екокатегорията си, да плащат между 6 и 9 стотинки за изминат километър по автомагис­т­рала. Тарифата за движение по пътища първи клас ще е между 5 и 8 стотинки на километър, а за второк­лас­ните пътища — между 2 и 3 стотинки. За тези превозни сред­с­тва от 1 януари 2023 година став­ките се пред­вижда да бъдат съот­ветно между 10 и 13 стотинки за магис­т­рала, между 6 и 9 стотинки за пър­вок­ласен път, а за второк­лас­ните пътища — между 4 и 7 стотинки на километър. От 1 юли автомобилите над 12 тона, които са с 2 или 3 оси, според екокатегорията си, ще плащат между 16 и 20 стотинки за магис­т­рала. Зап­лащането за преминаване по пър­вок­ласен път ще е между 13 и 17 стотинки на километър, а по пътища втори клас — между 9 и 11 стотинки. За тези товарни автомобили тарифата от 1 януари 2023 г. тарифите ще бъдат от 26 до 30 стотинки за километър преминаване по автомагис­т­рала, между 22 и 25 стотинки за пътища първи клас и между 19 и 23 стотинки за пътища второк­лас­ните. При автомобилите над 12 тона с 4 повече оси цената на километър от 1 юли т. г. ще е в границите от 15 стотинки за второк­ласен път за превозно сред­с­тво категория ЕВРО VI, EEV и 32 стотинки за категории ЕВРО 0,I, II при пътуване по магис­т­рала. От 1 януари догодина цената ще е от 29 стотинки за второк­ласен път за най-високият евро клас и 43 стотинки за изминаването на километър по автомагис­т­рала за товарен автомобил категории ЕВРО 0,I, II. Според категорията на превоз­ното сред­с­тво и класа на пътя автобусите между 3,5 и 12 тона ще от 1 юли плащат между 1 и 5 стотинки за километър, а от 1 януари догодина между 2 и 8 стотинки. Тези с тегло над 12 тона — между 1 и 6 ст./км от юли и между 3 и 9 ст./км от догодина.

България

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...