Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) БАБХ гони скандалната фирма „Евролаб 2011“ от помещенията на „Капитан Андреево“

БАБХ гони скандалната фирма „Евролаб 2011“ от помещенията на „Капитан Андреево“

БАБХ гони скандалната фирма „Евролаб 2011“ от помещенията на „Капитан Андреево“

Дейс­т­вията на дър­жавата по лаборатор­ния кон­т­рол на внос­ните храни на южната ни граница продъл­жава. Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) гони от помещенията на ГКПП „Капитан Андреево“скандалната фирма, която в миналото извър­ш­ваше гранич­ния фитосанитарен кон­т­рол. Час­т­ната фирма „Евролаб 2011“ трябва да напусне помещенията, които заема на “Капитан Анд­реево“, инфор­мира Свободна Европа, като се позовава на Заповед, издадена от дирек­тора на Аген­цията проф. Христо Дас­калов. Срокът за изпъл­нение на нареж­дането е 14 дни. Дружес­т­вото трябва да опразни всички помещения, които държи без правно основание във връзка с договор за наем на гранич­ния пункт. В раз­пореж­дането се допуска пред­варително изпъл­нение, което означава, че е задъл­жително фир­мата да бъде изведена вед­нага от помещенията на дър­жавата. Според Заповедта „Евролаб 2011“ незабавно трябва да преус­танови лаборатор­ната си дей­ност на границата заради кон­ф­ликт на интереси. През юни админис­т­ратив­ните съдилища в София и в Хас­ково пос­ледователно отх­вър­лиха като неос­нователни жал­бите от „Евролаб 2011“ срещу БАБХ, съоб­щиха от Аген­цията по храните. Установено е, че лип­с­ват данни и доказател­с­тва Аген­цията да е извър­шила неп­равомерни дейс­т­вия срещу дей­ността на оператора.

България

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...