Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Първи осъден у нас за точене на субсидии по разследване на Европейската прокуратура

Първи осъден у нас за точене на субсидии по разследване на Европейската прокуратура

Първи осъден у нас за точене на субсидии по разследване на Европейската прокуратура

Управител на винар­ска фирма в Плов­див е осъден за опит за злоупот­реба с евросуб­сидии, насочени към насър­чаване на износа на вино извън Европейс­кия съюз, съоб­щиха от пресофиса на Европейс­ката прокуратура. Обвиняемият е пред­с­тавил фал­шиви документи при кан­дидат­с­т­ване за финан­сиране и е осъден на лишаване от свобода и глоба. Тъй като се е приз­нал за виновен и е сключил споразумение с Европейс­ката прокуратура, наказанието му е една година лишаване от свобода с три години условно и глоба от 2 000 лв. Предот­в­ратените щети за бюджета на ЕС са за почти 400 000 евро. Това е пър­вата присъда по раз­с­лед­ване на Европейс­ката прокуратура у нас. Всичко започва през март 2020 г., когато винар­с­ката ком­пания кан­дидат­с­тва за 390 452 евро суб­сидии по Национал­ната прог­рама за под­помагане на лозаро-винарския сек­тор. Целта е да се насърчи износът на вина за Русия, Беларус и Виет­нам в периода от 2021 до 2023 г. За да изпълни изис­к­ванията за получаване на финан­сова помощ, всеки бъдещ бенефициент пред­с­тавя три срав­ними, независими оферти пред Дър­жавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Проверяващите служители на Фонда обаче установяват, че две от трите пред­с­тавени фирми не са издали никаква оферта. И при двете оферти под­писите са копирани незаконно. За тази неред­ност ДФЗ уведомява Вър­хов­ната касационна прокуратура, а Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво. След като започна дей­ността си през 2021 г., Европейс­ката прокуратура пое случая.

България

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...