Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт01122020

Брой 231, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­демията, отчита Асоциация “Бъл­гар­ска книга“. Дан­ните са от проуч­ване, проведено от бран­шовата организация сред книгоиз­датели и книготър­говци, уто1нява Днес.бг. Наб­людава се общ спад при продаж­бите на книги между 20 и 30 процента от януари до октом­ври спрямо същия период през 2019 г., показва анкетата. Повече от половината от учас­т­валите книгоиз­датели и книготър­говци посоч­ват месец април като месеца с най-малко приходи, след­ван от май. Именно през този период спадът в продаж­бите на книги е между 50 и 70 на сто. Значителна част от анкетираните — 72 на сто, заявяват, че само час­тично са успели да…

Прочети още…

Държавната хазна вече е на дефицит от 183 милиона лева

Държавната хазна вече е на дефицит от 183 милиона лева

Дър­жав­ната хазна вече е на дефицит от 183 милиона, сочат прог­ноз­ните данни за ноем­ври на Минис­тер­с­т­вото на финан­сите. За октом­ври превишението в хаз­ната е било над 654 млн. лв., припомня БНР. Месеч­ният недос­тиг в дър­жав­ната хазна не е изненада, но за първи път тази година се появява дефицит и на кон­солидирана основа. Сумарно излишъкът от октом­ври и прог­нозираният дефицит през ноем­ври над­х­вър­лят 800 млн. лв. в условия, в които раз­ходите от хаз­ната са повече от пос­тъп­ленията. Пос­тъп­ленията от…

Прочети още…

Доц. Драганов: Няма да затворим ски курортите

Доц. Драганов: Няма да затворим ски курортите

За нас е ключово да започ­нем работа на 22 декем­ври, когато изтича заповедта на здрав­ния минис­тър. На второ място, ние сме категорично против пред­ложението на кан­ц­лера Ангела Мер­кел за зат­варяне на зим­ните курорти — бъл­гар­с­кият туризъм не беше победен преди и сега също няма да бъде, комен­тира доц. Румен Драганов, пред­седател на Инс­титута за анализи и оценки в туризма и новосъз­дадената Кон­федерация на бъл­гар­с­кия турис­тически биз­нес, пред „Блум­бърг ТВ Бъл­гария”. Пред­с­тоящият зимен сезон ще работи…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...