Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Пенсионерите ни преживяват с по 125 евро на месец

Пенсионерите ни преживяват с по 125 евро на месец

Пенсионерите ни преживяват с по 125 евро на месец

На фона на повишаването на пен­сион­ната въз­раст в Русия рус­кото издание euromag.ru прави прег­лед какви пен­сии се получават в раз­лични европейски страни. Най-ниските пен­сии в ЕС са в Бъл­гария, пише изданието и посочва, че сред­ната пен­сия в Бъл­гария е 125 евро. Румън­с­ките пен­сионери получ­ват средно 175 евро, в Литва – 222, в Естония – 232, в Лат­вия – 304.

Чехите получават като пен­сия половината от зап­латата, която е средно около 1000 евро, а пор­тугал­циите – 54% при средна зап­лата над 1000 евро. Във Фин­лан­дия пен­сията е 58,4% от зап­латата, която средно е около 3700 евро, но от тази сума трябва да се прис­пад­нат данъци и други плащания. Словен­ците се пен­сионират на 63 години, а словен­ките – на 61, и могат да раз­читат на 62 процента от доходите си в актив­ната въз­раст. Сред­ната зап­лата в Словения също над­х­върля 1000 евро.

За мъжете в Тур­ция пен­сион­ната въз­раст е 68 години, за жените – 58. Пен­сията е 64,5 % от зап­латата, която средно е около 900 евро. В Италия пен­сията е 65 процента от зап­латата (средно 2300 евро), в Авс­т­рия – 77 % (средно 2700 евро).

В Испания пен­сията е 81% от зап­латата (средно 2200 евро), а в Люк­сем­бург при средна зап­лата 4300 евро (брутна) пен­сията е 87 на сто от нея. Най-висок процент спрямо зап­латата получават като пен­сия гър­ците – 96 на сто при средна зап­лата за страната 2100 евро.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие