Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Рекордьори сме по поскъпване на стоки и услуги през този век

Рекордьори сме по поскъпване на стоки и услуги през този век

Рекордьори сме по поскъпване на стоки и услуги през този век

В периода 2000-2017 г. с най-много в България са се повишили цените на цигарите и алкохола - с 408.8%

Двете най-бедни страни-членки на Европейс­кия съюз — Бъл­гария и Румъния, са ударени от най-голямо пос­къп­ване на цените на стоките и услугите през този век. Цените в Бъл­гария са се увеличили с 84.6% в годините от XXI век — 20002017 година, докато сред­ното им повишение в рам­ките на целия Европейски съюз е 36 на сто. Това показ­ват дан­ните от проуч­ване на Европейс­ката статис­тическа служба (ЕВРОС­ТАТ), оповес­тени вчера.По тол­кова голямо средно повишение на цени преди Бъл­гария е само Румъния (с ценови скок от 257%), Унгария (с 98%) и Лат­вия (повишение с 86.7%).

В рам­ките на този ръст, без­с­порен лидер по пос­къп­ване са алкохолът и тютюневите изделия — и в ЕС, и в Бъл­гария. В Общ­ността тях­ното пос­къп­ване е средно с 92.1%, но в Бъл­гария е четирик­ратно по-голямо — цели 408.8%, показ­ван дан­ните на европейс­ката статистика.За изс­лед­вания период значително са се повишили и цените за хотелиер­ски и рес­торан­тьор­ски услуги — с 122.8%, както и на комунал­ните услуги, включ­ващи цените за вода, елек­т­ричес­тво, природна газ и за жилищни наеми, където ръс­тът е с 130.6%.

Скок с 214.5% през годините от началото на новото хилядолетие отбеляз­ват и цените за образование в Бъл­гария, което й отрежда трета позиция в рам­ките на ЕС след Румъния (повишение с 297.3%) и Обединеното крал­с­тво (с 256.4%). Цените за здравеопаз­ване в Бъл­гария са се повишили със 154.7%, като по-голям скок е отчетен един­с­т­вено в Унгария — от 156.8%.

Най-скромно е отчетеното от ЕВРОС­ТАТ повишение на мебелите у нас — 13.7%, на комуникационно услуги — 9.7%, за кул­тура — 17.4% и при дрехите и обув­ките — от 26.7%.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие