Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Деница Златева: Ще работя за достоен живот в Северозапада

Деница Златева: Ще работя за достоен живот в Северозапада

Деница Златева: Ще работя за достоен живот в Северозапада

“По-социална Европа и работа за намаляваме регионал­ните неравен­с­тва — това е едно от основ­ните пос­лания, които отп­равяме по време на срещите в кам­панията. Това е и посоката, в която ще работя, ако бъда изб­рана за член на Европейс­кия пар­ламент“. 

Това каза Деница Златева във Видин. Вчера тя продължи срещите си в областта със срещи в селата Мак­реш, Гомотарци, Кутово, Сланот­рън и Антимово, както и в град Видин. 

“Видин­с­кият край е един от най-бедните — не само в Бъл­гария, но и в Европа. Трябва да вър­нем социална Европа, да пос­тиг­нем справед­ливо раз­п­ределение и на инвес­тиции, и на доходи, и на европейски фон­дове. Не бива да делим градовете на малки и големи. Основен ангажимент на членовете на Европейс­кия пар­ламент, особено на пред­с­тавителите на левицата, трябва да бъде гаран­цията, че в след­ващия прог­рамен период европейс­ките фон­дове ще дос­тиг­нат до всяко едно населено място — независимо от това, от коя политическа пар­тия е неговият кмет. Недопус­тимо е хората да страдат заради политически прис­т­рас­тия“, комен­тира Златева. 

По думите ѝ хората във Видин­ско са споделили редица случаи, в които само защото са под­к­репили БСП, им е отказан дос­тъп до социални помощи, не е изг­раден път между две села, защото жителите им не гласуват преимущес­т­вено за ГЕРБ и др. 

“Няма какво да отговориш на хората в тази ситуация защо те страдат незас­лужено. Как да обяс­ниш с какви аргументи е отказан топъл обяд на жена в тежко социално положение само защото е активист на БСП?“, попита кан­дидатът за евродепутат. “Това са дейс­т­вия, които в никакъв случай не можем да толерираме. Когато става въп­рос за социална политика, за доходи, за стан­дарт на живот, всички трябва да работим заедно, така че да пос­тиг­нем минимални европейски стан­дарти. И като каз­ваме “Справед­ливост СЕГА!“ — трябва да има справед­ливост за всеки един бъл­гар­ски граж­данин. Златева раз­каза за случаи от Видин­с­кия регион за хора, излъгани от арен­датори. “Това са фирми, които повече от година не са им плащали за положения труд. Дър­жавата трябва да има механизъм, по който да реагира в такива момента. Тук говорим за неиз­пъл­нение на основен ангажимент от страна на работодателя. Тъжно е, защото все пак сме в 21 век. Всеки има право — и на дом, и на социална защита, и да получи дос­той­ното си зап­лащане“, категорична бе тя. 

По думите на Златева в тази ситуация най-важно е на 26 май хората да заявят граж­дан­с­ката си позиция и да гласуват за промяната.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...