Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура Изложба на Живко Седларски в “Сезони“

Изложба на Живко Седларски в “Сезони“

Изложба на Живко Седларски в “Сезони“

Вчера в столич­ната галерия „Сезони“ бе отк­рита изложба на скул­п­тора Живко Сед­лар­ски. Необичай­ната екс­позиция провокира с нет­радицион­ния син­тез между изящно изкус­тво, дизайн и архитек­тура на модата. Жен­с­ките силуети на Живко Сед­лар­ски са истин­ско пир­шес­тво на духа и богат­с­тво както за екс­териора, така и за интериор­ните прос­т­ран­с­тва. Плас­тиките на автора са сред пар­кове, градини, замъци и красиви къщи и домове. Плас­тич­ните вдъх­новения на Живко Сед­лар­ски са под­чер­тано автор­ска естетика, която е мост между времето – реално и приказно, между традицията и новатор­с­кия пог­лед. Живко Сед­лар­ски е роден през 1958 г. в Елхово. През 1989 г. завър­шва Художес­т­вената академия в София, а после специализира скул­п­тура в в Бер­лин. От 1992 г. живее и работи във Фран­ция, в областта на монумен­тал­ната и мал­ката плас­тика. Негови творби са притежание на много музеи, галерии и час­тни колек­ции в Бъл­гария, Фран­ция, Швей­цария и Гер­мания. Бъл­гар­с­кият скул­п­тор е един от тримата европейски творци, чиито произ­ведения са изб­рани от Клуба за изкус­тва към Съвета на Европа през 2007 г. и 2011 г., за да учав­с­т­ват в пред­с­тавителна изложба на европейски творци. Изкус­т­воведът Вен­сан Наш, оценява високо таланта на Сед­лар­ски, пос­тавя ударение върху неис­товата енер­гия, излъч­вана от твор­бите му, които насоч­ват „към визуално пътуване в света на голямото изкус­тво”.

България

Икономика

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...