Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Постановка на Пламен Караталов откри международен фестивал в Дегу

С операта „Туран­дот“ от Пучини, пълна зала и бурни аплодис­менти за изпъл­нителите, автора на пос­танов­ката акад. Пламен Кар­талов и диригента на мес­т­ния сим­фоничен оркес­тър маес­тро Юлиан Ковачев се откри 19-ият меж­дународен фес­тивал на операта в южнокорейс­кия град Дегу. Това съоб­щиха от бъл­гар­с­кото посол­с­тво в Сеул. Гости на събитието на 23 сеп­тем­ври, са били кметът на града Хонг Джун-пьо и бъл­гар­с­кият пос­ланик в Сеул Петко Драганов. Догодина пред­с­тои обмен на посещения между опер­ните със­тави на София и Дегу.

На сцената на Софийс­ката опера и балет пък, на 21 октом­ври ще изнесе гала кон­церт опер­ната дива Веселина Кацарова. Най-големият ѝ успех е учас­тието на Зал­ц­бур­г­с­кия музикален фес­тивал от 1992 г., когато замес­тва Мерилин Хорн в…

Прочети още…

НИМ проучва средновековния манастир “Св. Йоан Продром“ в Ахтопол

За трета поредна година екип на НИМ, под ръковод­с­т­вото на дирек­тора на музея — доц. д-р Бони Пет­рунова, започна археологичес­ките изс­лед­вания на сред­новеков­ния манас­тир “Св. Йоан Прод­ром“ в Ахтопол.

Археолозите продъл­жават да раз­к­риват тай­ните на загадъч­ния манас­тир, пред­полагаемо убежище на Агатопол­с­кия мит­рополит. Миналата година в наоса на цър­к­вата отк­риха два вкопани в скалата гроба, в които по всяка вероят­ност са пог­ребани починали мит­рополити.

Манас­тирът се намира южно от прис­танищ­ния…

Прочети още…

“Мечешка приказка“ е премиерeн спектакъл за деца

“Мечешка приказка“ е премиерeн спектакъл за деца

“Мечешка приказка“ е най-новият спек­такъл за деца на Драматично-куклен театър “Иван Радоев“ в Плевен. Тек­с­тът е на Ян Вил­ков­ски, а пос­танов­ката, сценог­рафията и кук­лите са дело на Дориана Гълъбова. “Мечешка приказка“ се игра премиерно на 28 сеп­тем­ври. Второто е обявено за 29 сеп­тем­ври от 18.00 ч. Учас­т­ват актьорите Ирена Нен­чева, Мариела Бог­данова, Георги Енчев, Генадий Николов и Дориана Гълъбова.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Европейс­ката комисия обяви,че към момента няма данни за негативни ефекти върху европейс­ките фер­мери, породени от преминаването на зърно от У…

Прочети още:

Loading...