Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анас­тасов. “Той ловко прокарва смели и изк­лючително забавни паралели със съв­ремен­ната дейс­т­вител­ност, които показ­ват колко неиз­мен­чива е човеш­ката природа както в красивите си страни на любовта , така и в зас­лужаващите ирония и прис­мех гор­деливост и среб­ролюбие“, каз­ват от операта. Анас­тасов е успял чрез съв­ременен пог­лед върху операта, не само да пос­тигне нова сим­волика, но и същев­ременно да пред­с­тави добър прочит на либ­ретото със специално внимание към детай­лите. Диригент на спек­такъла е Алфонсо Тодиско. В ролята на граф Алмавива ще се пред­с­тави Алек­сан­дър Баранов. И солис­тът на операта Стоян Стян­джов…

Прочети още…

Берлин връща в Намибия задигнати артефакти

Музеят по етнология в Бер­лин обяви, че връща на Намибия близо двадесет древни артефакта. Те са под фор­мата на без­с­рочен заем в рам­ките на оцен­ката на екс­понатите, задиг­нати по време на колониал­ната ера, съобщи АФП.

На Национал­ния музей на Намибия на 27 май ще бъдат предадени 23 екс­поната– може да се изс­лед­ват от творци и учени, съоб­щиха от бер­лин­с­кия музей.Експонатите са под­б­рани от намибийски екс­перти и включ­ват кукла в традиционно облекло, накити и други.Стъпка нап­ред в процеса на оценка на…

Прочети още…

Дигитална изложба “Григор Вачков - Гришата. Мечтателят от село Трънчовица“

Дигитална изложба “Григор Вачков - Гришата. Мечтателят от село Трънчовица“

С дигитална изложба РИМ в Плевен отбелязва 90-годишнината от рож­дението на актьора Григор Вач­ков. Екс­позицията “Григор Вач­ков — Гришата. Меч­тателят от село Трън­човица“ е дос­тъпна от 26 май на интер­нет страницата. Точно на тази дата извес­т­ният бъл­гар­ски актьор тряб­ваше да навърши 90 години.

В излож­бата са включени снимки и документи от лич­ния архив на семейс­т­вото, като част от него е дарен на РИМ — Плевен от сес­т­рата на Григор Вач­ков — Райна, през 1981 г. Помощ при под­бора на интересни…

Прочети още…

Премиерата на филма “Елвис“ предизвика фурор в Кан

Светов­ната премиера на биог­рафич­ния филм “Елвис“ с режисьор Баз Лур­ман предиз­вика огромен интерес и одоб­рение на кинофеста в Кан.

Продук­цията получи бурни овации, които продъл­жиха цели 12 минути — най-дългите на форума на Френ­с­ката Ривиера.

Фил­мът пред­с­тавя житейс­ката историята на Краля на рокен­д­рола Елвис Пресли, починал през 1977 г. на 42-години. Плеяда от холивуд­ски звезди дой­доха за премиерата като Том Ханкс и Остин Бът­лър– изпъл­няващ ролята на леген­дар­ния певец. Към тях се присъедини и…

Прочети още…

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...