Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба „Чудотворни икони и свети мощи на Балканите“

Изложба „Чудотворни икони и свети мощи на Балканите“

Пос­тер­ната изложба „Чудот­ворни икони и свети мощи на Бал­каните“ ще бъде пред­с­тавена на 15 август, когато се чес­тва хрис­тиян­с­кият праз­ник Успение на Прес­вета Богородица. Екс­позицията ще бъде под­редена в Кул­турен цен­тър „Тракарт“, съоб­щава Дър­жав­ният кул­турен инс­титут към Минис­търа на вън­ш­ните работи.

Тя е нов визуален проект, реализиран от екип изс­ледователи медиевисти от Цен­търа за славяно-византийски проуч­вания “Проф. Иван Дуй­чев“ към СУ “Св. Климент Охрид­ски“ и се осъщес­т­вява с финан­совата под­к­репа на Дър­жавен кул­турен инс­титут към МВнР.

В 24 пана екс­позицията показва цър­кви и манас­тири, в които се съх­раняват чудот­ворни икони и свети мощи като скъпоценни реликви: освен от редица бъл­гар­ски манас­тири са включени снимки и инфор­мация от Манас­тир Ватопед и Ивер­ски манас­тир — Гър­ция, Манас­тир Студеница — Сър­бия, Манас­тир Савина — Черна гора, Манас­тир „Св. Йоан Владимир“ край Елбасан — Албания, Бигор­ски манас­тир — Северна Македония.

Описва историята на всяка обител, биог­рафията на всяка чудот­ворна икона и обичаите, свър­зани с храмовите праз­ници и тези на свет­ците, чиито мощи се съх­раняват в тях. След успеш­ното премиерно пред­с­тавяне на излож­бата в Женева, Венеция, Бел­г­рад, Скопие, Берат– Албания, Минск, Мид­ранд — РЮА, тя гос­тува и в Плов­див.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...