Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По време на събитието в артиума на галерията ще бъде пред­с­тавен и тан­цовият спек­такъл „Сил­сила“ в изпъл­нение на доц. д-р Биляна Първанова-Мюлер.

Излож­бата се със­тои от 13 миниатюри и 6 скул­п­тури от колек­цията на НХГ. Най-популярни са изоб­раженията на бог Кришна като бебе, надарено с особени сили, дър­жащо гър­ненце с масло, като малко момче, тан­цуващо върху змията с много глави Калия и като седем­годиш­ния Шринат­х­джи — с вдиг­ната нагоре ръка, сим­волизираща спасяването на пок­лон­ниците му от гибелна буря. Илюс­т­рирани са и любов­ните му прик­лючения с пас­тир­ките, извес­тни като гопи. В скул­п­турата е пред­с­тавян като свирещия на флейта Кришна, а в миниатюрата — в момент на игра или интим­ност с Радха, любимата сред всички гопи. Излож­бата е под­гот­вена от Златка Димит­рова и Алек­сан­дра Янева, уред­ници в Национал­ната галерия.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие