Стенопис на над 100 години от синагога във Вермонт бе преместен

Стенопис в синагога в щата Вер­монт, рисуван преди повече от сто години от литов­ски имиг­рант и скрит години зад стена, бе определен като рядко произ­ведение на изкус­т­вото, рес­тав­риран и премес­тен, съобщи Асошией­тед прес.

Големият пъс­тър трип­тих, под­писан от Бен Цион Блек през 1910 г., изоб­разява Десетте Божи заповеди, с лъвове от двете страни, със слънце, колони и пищни завеси. Извес­т­ният днес като “Изгубения стенопис“ е ярък пример за изкус­т­вото, украсявало синагогите в Европа, унищожавани по време на Холокоста.

“Когато научих за стенописа и какъв е той, както и историята на худож­ника, бях напълно изумен, в страната няма друго подобно нещо“, каза Джош Перел­ман, главен куратор и дирек­тор по излож­бите и интер­п­ретациите в Национал­ния музей на американ­с­ката еврейска история Вайц­ман във Филадел­фия. Той досега не е чувал този поз­нат стил в Европа да е бил прив­несен в САЩ.“Това го прев­ръща еднов­ременно в сък­ровище и в значителна творба и за американ­с­кия еврейски религиозен живот, и за света на изкус­т­вото в тази страна“, каза той.

Блек, който бил също музикант, драматург и поет, е украсил през 1910 г. вът­реш­ността на синагогата в еврейс­кия квар­тал на Бър­лин­г­тън, извес­тен като Мал­кия Ерусалим. Той изог­рафисал трип­тиха в апсидата, както и други стенописи в синагогата. Храмът бил зат­ворен през 1939 г., когато се слял с друга синагога.