Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) ЮНЕСКО подновява официалните отношения с НДФ „13 века България“

ЮНЕСКО подновява официалните отношения с НДФ „13 века България“

Дирек­торът на Бюрото за стратегическо планиране на ЮНЕСКО Жан Ив Льо Со в официално писмо пот­вър­ж­дава, че официал­ните отношения с Национал­ния дарител­ски фонд „13 века Бъл­гария“ (НДФ) са под­новени със срок до 2027 г., съоб­щават от НДФ.

Фон­дът е един­с­т­вената по рода си организация в Бъл­гария с подобен статут. Очевидно е, че НДФ13 века Бъл­гария“ е отговорил на високите изис­к­вания на ЮНЕСКО с работата си по прог­рамата на светов­ната организация и в отговор на това тя под­новява взаимоот­ношенията си с НДФ за още пет години“, комен­тира изпъл­нител­ният дирек­тор на Фонда Слава Иванова. Статутът на пар­т­ньор се присъжда съг­ласно Дирек­тивите за отношенията на ЮНЕСКО с фон­дации и подобни инс­титуции, одоб­рени от 26-ата сесия на Генерал­ната кон­ферен­ция, за осъщес­т­вяването на цели в съот­вет­с­т­вие с идеалите на ЮНЕСКО.

включително тези, прок­ламирани от Всеоб­щата дек­ларацията за правата на човека, за принос в осъщес­т­вяването на прог­рамата и целите на ЮНЕСКО и за реализирането на проекти в духа на меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво и взаимопомощ, с рес­пект към кул­тур­ната иден­тич­ност.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...