Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Ретроспектива на Едвард Мунк показва засенчените от „Викът“ творби

Ретроспектива на Едвард Мунк показва засенчените от „Викът“ творби

Ретроспектива на Едвард Мунк показва засенчените от „Викът“ творби

Голяма рет­рос­пек­тивна изложба на твор­чес­т­вото на Едвард Мунк (18631944) в Париж показва кар­тини, малко поз­нати на широката пуб­лика, съоб­щава АФП.

Викът“ е произ­ведението с иконичен статут, което засен­чва част от твор­чес­т­вото на нор­веж­кия худож­ник. Сега париж­кият музей „Орсе“ излага жените вам­пири на Мунк, част от цикъла „Живот, любов, смърт“. Излож­бата, отк­рита е пътуване в най-интимните платна на шес­т­десет­годиш­ното твор­чес­тво на автора.

Худож­никът рисува в Нор­вегия, в Париж и Бер­лин. Пет­десет от най-известните кар­тини, цикъл от рисунки и печатни графики, са предос­тавени от музея на Едвард Мунк в Осло. „Викът“ е рисувана през 90-те години на XIX век и е част от мащабно твор­чес­тво, раз­гър­нало се до средата на XX век.

Има пор­т­рети на жени мъже и деца, тан­цуващи върху мос­тове силуети, както и пър­вата скица на „Викът“. Групирани по теми, те водят посетителя през раж­дането на любовта, появата на рев­ността, без­надеж­д­ността, дъл­бокото усещане за тревога и нак­рая до смъртта. Мунк не показва смъртта като край, а като прераж­дане. Творецът потапя пуб­ликата в любовта му към театъра и неумор­ните тър­сения. Нав­ремето нацис­тите оценяват твор­чес­т­вото му като „изродено“.

България

Икономика

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...