Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Живописецът Петър Пиронков представя над 50 картини в галерия „Милениум“

Живописецът Петър Пиронков представя над 50 картини в галерия „Милениум“

Живописецът Петър Пиронков представя над 50 картини в галерия „Милениум“

Тези великолепни произ­ведения са паноп­тикум или още оригинален микс от лич­ните отк­рития на твореца в столиците и големите градове на Европа, заяви проф. д.н. Любомир Стой­ков“, кул­туролог и преподавател в Национал­ната художес­т­вена академия. Екс­позицията включва творби, заредени със силни и впечат­ляващи духовни пос­лания. Някои от тях са пред­с­тавяни в раз­лични европейски столици, а други са непоказ­вани досега. Официал­ното отк­риване е на 5 октом­ври 2022 от 19.00 ч. Кар­тините ще бъдат изложени в галерия „Милениум“ (София, бул. „Витоша“ №89) от деня на отк­риването до 25 октом­ври.

Излож­бата „Духовно прос­т­ран­с­тво“ пред­с­тав­лява цикъл от кар­тини на худож­ника от предишни негови екс­позиции в редица европейски столици — произ­ведения, които той е съх­ранил през годините, тъй като те най-категорично пред­с­тавят въз­г­ледите на Петър Пирон­ков за изкус­т­вото. Ключовата идея на излож­бата е да покаже, че „хората са тези, които правят духа и свет­лината, че хората са тези, които над­мог­наха материята“. В излож­бата присъс­тва класичес­ката живопис, която е нап­равена чрез мас­лени бои и велатури. Основ­ните колорис­тични акценти са чер­вено, синьо, зелено, жълто и бяло.

България

Икономика

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...