Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Варненската опера стартира творческия си сезон с гастроли в чужбина

Варненската опера стартира творческия си сезон с гастроли в чужбина

Силен сезон с няколко тур­нета в чуж­бина започва в Дър­жавна опера — Варна. Дирек­тор на Театрално-музикалния продуцен­т­ски цен­тър е Даниела Димова.

Целият твор­чески сезон вече е начер­тан, както и лят­ната прог­рама. Идната сед­мица балет­ната трупа на Операта ще замине на гас­т­рол в Национал­ния театър за опера и балет в Репуб­лика Северна Македония, където ще изнесе пред­с­тав­ления на „Шехерезада“ и „Вал­пур­гиева нощ“. Гос­туването е плод на сът­руд­ничес­т­вото на двата театъра от пос­лед­ните четири години. Режисьори и артисти от Скопие имаха изяви във Варна, както и балетът, който изнесе спек­такъл в Лет­ния театър, а сега трупата връща визитата.

Балет­ната фор­мация ще гос­тува и в Анг­лия. Тур­нето е от края на декем­ври и ще продължи до началото на март 2023 г. Има и гас­т­рол на част от сим­фонич­ния оркес­тър в Саудит­ска Арабия от 5 до 16 октом­ври. На 25 ноем­ври започ­ват кон­цер­тите от колед­ния афиш с гос­туване на диригента Емил Табаков и цигуларя Свет­лин Русев.

България

Икономика

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...