Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Пленерът „Художници, Балчик, Любов - среща на европейски морета“

Пленерът „Художници, Балчик, Любов - среща на европейски морета“

Пленерът „Худож­ници, Бал­чик, Любов — среща на европейски морета“ събира утвър­дени имена с богати твор­чески биог­рафии в Белия град– Бал­чик.

Надя Стан­чева, Георги Маринов, Тереза Зиков­ска, Деян Въл­ков, Мими Доб­рева, Калина Кралева и Силви Басева рисуват в продъл­жение на десет дни — от 2 до 11 октом­ври, в Дър­жавен кул­турен инс­титут (ДКИ) „Двореца“. Арт­форумът ще прик­лючи с изложба, озаг­лавена „Срещи в края на лятото“ на 11 октом­ври от 17. 00 ч. в Художес­т­вената галерия в мор­с­кия град. Пленерът се провежда от 21 години.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие