Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Мадам Бътерфлай“ ще открие оперния сезон в Пловдив

“Мадам Бътерфлай“ ще открие оперния сезон в Пловдив

“Мадам Бътерфлай“ ще открие оперния сезон в Пловдив

Отличеният с наг­рада “Плов­див“ спек­такъл “Мадам Бътер­ф­лай“ ще отк­рие опер­ния сезон на 7 октом­ври от 19.00 ч. Пос­танов­ката на режисьора Нина Най­денова от прог­рамата на OPERA OPEN се играе премиерно на зак­рита сцена. Диригент е Лучано Ди Мар­тино, артис­тичен дирек­тор на Опера Плов­див.

Худож­никът Петко Тан­чев изпол­зва визуални тех­нологии, които прев­ръщат сцената в красива япон­ска пагода и пресъз­дават живота в страната на сбъд­натите мечти — Америка. Дебют в една от най-емблематичните и трудни за изпъл­нение соп­ранови пар­тии — тази на Чо Чо Сан, ще нап­рави Евгения Рал­чева.

Останалите роли се изпъл­няват от Елена Чав­дарова — Иса, Георги Сул­танов, Валери Тур­манов –гост, Марк Фаулър, Евгений Араба­джиев, Свет­лана Иванова, Борис Куч­ков, Николай Бачев. Спек­такълът е с учас­тието на Хор, Балет и Оркес­тър на Опера Плов­див.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...