Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Кири-е академия“ – древно японско изкуство

„Кири-е академия“ – древно японско изкуство

Тридесет и трите Дни на япон­с­ката кул­тура у нас завър­ш­ват с изложба на произ­веденията на всички учас­т­ници в “Кири-е академия“, която обединява почитатели на древ­ното япон­ско изкус­тво. Отк­риването на екс­позицията е на 3 декем­ври от 17.00 ч. в Излож­бена зала 3 в под­леза на Лар­гото. Организаторите са от Клуб “Приятели на Япония в Бъл­гария“.

Кири-е“ е древна япон­ска тех­ника, по която са се правели шаб­лоните за кимона и други тек­с­тилни произ­ведения. От средата на 20 век е популярно изразно сред­с­тво за много япон­ски творци. Самата тех­ника пред­с­тав­лява съз­даване на кар­тина от един един­с­т­вен лист хар­тия, най-често черна, пос­ред­с­т­вом изряз­ване със скал­пел. Пос­тепенно авторите започ­ват да включ­ват и други цветове в кар­тините, ком­бинирайки раз­лични по цвят хар­тиени листа.

В излож­бата са кар­тини на творци, които в продъл­жение на месец са усвоявали тън­кости на тех­никата за съз­даване на цветно Кири-е: Ани Иванова, Йошка Михай­лова, Пламен Калов, Марта Илиева, Боян Лалов, Ивайло Маджаров, Мирос­лава Кар­чинова, Цветелина Копаранова, Ди Мария, Фатме Мол­лаали, Ева Буга, Петя Смиленова, Ивайла Влахова, Иулиана Луч, Лиа Луч, Росица Стоименова, Лилия Димит­рова, Анна-Мария Геор­гиева, Пролетина Тодорова, Георги Мишел. Екс­позицията може да се види до 30 декем­ври.

България

Икономика

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие