Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) На 17 декември е премиерата на “Декалог на тревогата“, петото ново заглавие за сезона в “Сфумато”

На 17 декември е премиерата на “Декалог на тревогата“, петото ново заглавие за сезона в “Сфумато”

Пред­с­тав­лението на Мар­гарита Младенова и Иван Доб­чев е пар­т­ньор­ски проект между “Сфумато“ и Национал­ния театър на Люк­сем­бург в рам­ките на “Катас­т­рофа“ — мул­тинационален твор­чески проект, иницииран от Съюз на теат­рите на Европа (UTE), за периода 20222023 г. Той продъл­жава в дейс­т­вие стратегията на теат­рал­ната работил­ница да раз­вива реално основ­ните цели и фун­к­ции на ней­ното същес­т­вуване в рам­ките на специфични модели, методики и прак­тики на лабораторията, уточ­няват от “Сфумато“.

Проек­тът вписва пос­тиженията на бъл­гар­с­ката теат­рална мисъл в светов­ната кул­турна кар­тина, обединява твор­чески енер­гии на млади артисти и опитни професионалисти; отваря диалог с раз­ноезична нова пуб­лика, работи за смис­лен и одухот­ворен живот на човека от 21-и век, в кон­текст на кризи от всякакъв род. “Декалог на тревогата“ минава през раз­лични етапи. Драматург на “Декалог на тревогата“е Флориан Хирш. Сценог­рафията е на Елена Иванова. Ком­позитор на музиката е Христо Нам­лиев. 

Започва като меж­дународно ателие в София с раз­ноезична трупа от десетима актьори, отворено за пуб­лика, прев­ръщане на ателието в спек­такъл и премиерни пред­с­тав­ления в Люк­сем­бург. Пред­с­тои учас­тие във фес­тивал на целия проект „Катас­т­рофа“ в Порто, Пор­тугалия, и след това.  „Ще събудим за живот десет тек­ста — с десет актьори, в десет пред­с­тав­ления. Многог­лас на шест езика върху Чехов, Платон, Софокъл, Кал­дерон, Бюх­нер, Дос­тоев­ски, Мюлер, Селин, Ани Илков, Арто, Цветаева, Елиът“, раз­каз­ват Мар­гарита Младенова и Иван Доб­чев.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...