Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Инициативата “Новото лице на Боянска църква“ представят в НИМ

Инициативата “Новото лице на Боянска църква“ представят в НИМ

На 9 декем­ври жителите на софийс­кия квар­тал “Бояна“ ще могат да посетят без­п­латно един от сим­волите на бъл­гар­с­ката история и кул­тура. Това е храмът “Св. св. Никола и Пан­телей­мон“, в рам­ките на инициативата Ден на отворените врати в Боян­с­ката цър­ква, съоб­щиха от НИМ.

Дирек­торът на Национал­ния исторически музей доц. д-р Бони Пет­рунова и фон­дацията “Бал­кан­ско нас­лед­с­тво“ ще пред­с­тавят новото дигитално лице на Боян­с­ката цър­ква на 9 декем­ври, от 15.00 ч., в зала 3 на музея.

Проек­тът обогатява дигитал­ното съдър­жание и комуникацион­ните канали на филиала на НИМ “Боян­ска цър­ква“, който е част от богатия списък на ЮНЕСКО за световно кул­турно и историческо нас­лед­с­тво. За дигитализация на бъл­гар­с­кото културно-историческо нас­лед­с­тво бяха фотог­рафирани всички стенописи в цър­к­вата и съз­дадена 360-градусова панорама на недос­тъп­ния за посетители парак­лис, на втория етаж на храма. По стените на цър­к­вата има 89 сцени и ком­позиции с 240 образа на светци, ангели, както и ктитор­с­ките и цар­ски пор­т­рети.

Сред тях най-старо у нас изоб­ражение на Небес­ния пок­ровител на Бъл­гария св. Йоан Рил­ски Чудот­ворец. Правят впечат­ление изпъл­нените с живот образи на светци воини, както и раз­лич­ните изоб­ражения на Хрис­тос, едно от които – като белоб­рад старец – е уникално.

Съз­дадената 360-градусова панорама на парак­лиса, която е недос­тъпна заради провеж­дането на консервационно-реставрационни дей­ности, ще видим за първи път. Дигитализираните уникални стенописи са част от нова уеб страница на Боян­с­ката цър­ква, пред­с­тавена заедно с интересни факти около памет­ника, които рядко са дос­тигали до пуб­ликата. Навър­шиха се 760 години от обновяването на Боян­с­ката цър­ква от севас­ток­ратор Калоян и 40 години от включ­ването й в Списъка на светов­ното кул­турно нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО.

България

Икономика

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие