Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложбата „Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата“ се откри в галерия „Средец”

Изложбата „Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата“ се откри в галерия „Средец”

Едни от най-новите документи, отк­рити в Осман­с­кия архив в Истан­бул за Васил Лев­ски и Ангел Кън­чев, са показани в излож­бата „Бун­тът на духа — основна сила по пътя към свободата“, отк­рита на 2 фев­руари в галерия „Средец“.

Фотодокумен­тал­ната изложба е част от национал­ната прог­рама, с която се отбеляз­ват 150 години от гибелта на Апос­тола на свободата Васил Лев­ски. Екс­позицията пред­с­тавя раз­витието на бъл­гар­с­кото национал­ноос­вободително движение от 1861 г. с изявите на Георги Раков­ски до смъртта на Васил Лев­ски през 1873 г.

Авторите включ­ват в общия порив за извоюване на Освобож­дението, както радикал­ните революционни организации като БРЦК и ВРО, така и „другите“, както често ги наричаме, също имащи за цел прос­перитета и освобож­дението на бъл­гарите, но по пътя на раз­витието и еволюцията. В този план в излож­бата присъс­т­ват и „Доб­родетел­ната дружина“, и Тай­ният цен­т­рален бъл­гар­ски комитет (ТЦБК), както и други организации със своите ръководители, печатни органи, прог­рамни документи. Акцент са още Общото съб­рание на БРЦК в Букурещ и смъртта на Ангел Кън­чев на прис­танището в Русе.

Излож­бата включва снимки на Васил Лев­ски, изведени на самос­тоятелни пана, снимки на негови спод­виж­ници, документи на БРЦК и ВРО, тек­с­тове из писма на Апос­тола, паметни места, свър­зани с дей­ността му. Проек­тът е реализиран от Национален музей „Васил Лев­ски“ в пар­т­ньор­с­тво с фон­дация „Васил Лев­ски“ и Регионална биб­лиотека „Любен Каравелов“ — Русе.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...