Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Премиера на театрални ветерани

Премиера на театрални ветерани

Спек­такълът “Пролетна измама“, съз­даден по раз­кази от бъл­гар­с­ката класика, е новият спек­такъл на трупата “Артисти със сребро в косите“ към Съюза на артис­тите в Бъл­гария. Софийс­ката премиера бе снощи в “Сити Марк арт цен­тър“ (бив­шето кино “Лев­ски“). „Пролетна измама“ е микс от емб­лематични произ­ведения от род­ната литература.

Сценич­ните миниатюри – шеговити, смешни или сериозни, раз­к­риват типични черти от бъл­гар­с­кия национален харак­тер. Реализиран е благодарение на кмет­с­ката управа на град Оряхово, Сити Марк Арт Цен­тър – София и Съюза на артис­тите в Бъл­гария. Ком­позицията е дело на Никола Пет­ков, диалозите – Емилия Цан­кова, текст на пес­ните е написал поетът Матей Стоянов. Спек­такълът е осъщес­т­вен режисьора Никола Пет­ков, сценог­рафа Надежда Митева, ком­позиторът Петър Цан­ков,

В проекта учас­т­ват актьорите Емилия Радева, Гинка Стан­чева, Кор­нелия Пет­кова, Красимира Казан­джиева, Мария Слав­чева, Иван Нес­торов, Любомир Бъч­варов, Антон Тонев (Тони), Димитър Стефанов и Стефан Гер­манов.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...