Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб24102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Галерия АКАДЕМИЯ пред­с­тавя худож­ника Греди Асса, с „Лабирин­тът“, изложба живопис. Отк­рива се на 1528 ноем­ври 18.00 – ул. „Шипка“ 1, София

Защо лабиринт? Задавах си този въп­рос в продъл­жение на няколко години гот­вейки се за тази изложба, която се със­тоеше от колажи, шевици, черги, народни мотиви – всичко свър­зано с бъл­гар­с­ките традиции и обичаи. Пог­лед­нат отгоре „лабирин­тът“ наподобява огледален образ на кос­моса или елбетицата, или шевиците, вдъх­новили тол­кова худож­ници, ком­позитори, поети… Лабирин­тът е фигурата, изоб­разяваща раз­г­ръщането на една мисъл, идея, хрум­ване. „Въз­мож­ността да се загубиш е голяма, тъй като нематериал­ните нас­лаг­вания са само част от дъл­гия преход в тър­сенето на изхода. Тръг­неш ли по един път, попадаш на много раз­к­лонени пътеки. Усилието да се добереш до нещо като лоно на необ­х­ват­ната мис­терия, изтъкана от митове, поверия, легенди, предания, въвежда в пред­дверието на тай­ната на иден­тич­ността – национална, колек­тивна, лична… Трябва да се изгубиш, за да се намериш, може би по-мъдър, по-омиротворен, по-благороден. Раз­нооб­разието на фол­к­лорни прак­тики се изг­ражда наново в нас­тоящето и предава интер­п­ретатив­ния си ключ на бъдещето. В края на пътешес­т­вието е силата и уюта на света, в който живеем”.

Проф. Греди Асса

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...