Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Къща музей „Иван Вазов“с престижното отличие „Златна монета“

Къща музей „Иван Вазов“с престижното отличие „Златна монета“

Днес от 16.00 по повод Национал­ния праз­ник на Бъл­гария, на тър­жес­т­вена церемония в къща музей „Иван Вазов“ в София, ще бъдат връчени отличията „Златна монета“ за принос в раз­витието на бъл­гар­с­ката наука и кул­тура.

Специал­ната монета, изработена в Монет­ния двор на Бъл­гария, е със златно пок­ритие, като на лицевата й страна е изоб­разена раз­т­ворена книга – сим­вол на човеш­кия прог­рес, а на обрат­ната страна са изписани букви от Глаголицата. Носители на отличието през годините са Национал­ният литературен музей и къщите музеи на Емилиян Станев във Велико Тър­ново и на Петко и Пенчо Славей­кови в София, които като музея „Иван Вазов“ са част от струк­турата на Национал­ния литературен музей.

Традицион­ното „Вазово утро“, което тази година е под знака на 140-годишнината от Освобож­дението, ще се проведе на 2 март от 11.30. В поетич­ния рецитал по стихове на Пат­риарха на бъл­гар­с­ката литература ще се включат въз­питаници на няколко столични училища, а учас­т­ниците ще имат въз­мож­ност да пред­с­тавят и свои автор­ски творби, пос­ветени на Родината. На праз­нич­ния 3 март къща музей „Иван Вазов“ ще приема посетители от 10.00 до 17.00.

 

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие