Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Балетът „Дон Кихот“ на Софийската опера гостува в Пловдив

Балетът „Дон Кихот“ на Софийската опера гостува в Пловдив

Балетът „Дон Кихот“ на Софийската опера гостува в Пловдив

Първата постановка е във Виена през 1740 година

На 11 април балетът на Софийс­ката опера и балет ще гос­тува на сцената на Дър­жавна опера Плов­див. Художес­т­веният ръководител на балета на Софийс­ката опера, Сара-Нора Кръс­тева изтъкна : „Отиваме в Плов­див, защото пуб­ликата там е изк­лючително радушна и винаги ни пос­реща и изп­раща с много аплодис­менти. Плов­див е роман­тичен град, пълен с история и вяр­вам, че балетът за рицаря Дон Кихот, ще бъде приет с радост.“

Дон Кихот“ е балет по романа „Дон Кихот де ла Манча“ на испан­с­кия писател Мигел де Сер­ван­тес. Счита се, че е сред най-ярките и велики творения измежду класичес­ките балети. Спек­такълът е пос­тавян от много балетни трупи по целия свят в раз­лични варианти. Пър­вата пос­тановка е във Виена през 1740.

Най-известна е пос­танов­ката (1900) на рус­кия балет­майс­тор Алек­сан­дър Гор­с­кий по музиката (1869) на чеш­кия ком­позитор Луд­виг Мин­кус, дълго работил в Русия, но пър­вата хореог­рафия по неговата музика е на Мариус Петипа.

Пър­вото пред­с­тав­ление на балета на Л. Мин­кус е на 14 декем­ври 1869 в „Бол­шой театър“ в Мос­ква. По-късно, свои редак­ции на този балет, значително отличаващи се от пър­воначал­ната вер­сия, съз­дават други хореог­рафи като Алек­сей Рат­ман­с­кий и Борис Ейф­ман.

В романа на Сер­ван­тес образът на печал­ния рицар Дон Кихот, готов на всякакви под­визи и благородни пос­тъпки, се явява основа на сюжета. В балета „Дон Кихот“ обаче, той е второс­тепенен пер­сонаж, а дейс­т­вието се фокусира върху на история на Китри и Базил. В „Дон Кихот“участват:

Китри — Марта Пет­кова, Базил — Никола Хаджитанев, Еспада –Цецо Иванов, Повелителка на дриадите — Боряна Пет­рова, солисти и ансам­бъл на балета на Софийска опера.

.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...