Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Балетът „Дон Кихот“ на Софийската опера гостува в Пловдив

Балетът „Дон Кихот“ на Софийската опера гостува в Пловдив

Балетът „Дон Кихот“ на Софийската опера гостува в Пловдив

Първата постановка е във Виена през 1740 година

На 11 април балетът на Софийс­ката опера и балет ще гос­тува на сцената на Дър­жавна опера Плов­див. Художес­т­веният ръководител на балета на Софийс­ката опера, Сара-Нора Кръс­тева изтъкна : „Отиваме в Плов­див, защото пуб­ликата там е изк­лючително радушна и винаги ни пос­реща и изп­раща с много аплодис­менти. Плов­див е роман­тичен град, пълен с история и вяр­вам, че балетът за рицаря Дон Кихот, ще бъде приет с радост.“

Дон Кихот“ е балет по романа „Дон Кихот де ла Манча“ на испан­с­кия писател Мигел де Сер­ван­тес. Счита се, че е сред най-ярките и велики творения измежду класичес­ките балети. Спек­такълът е пос­тавян от много балетни трупи по целия свят в раз­лични варианти. Пър­вата пос­тановка е във Виена през 1740.

Най-известна е пос­танов­ката (1900) на рус­кия балет­майс­тор Алек­сан­дър Гор­с­кий по музиката (1869) на чеш­кия ком­позитор Луд­виг Мин­кус, дълго работил в Русия, но пър­вата хореог­рафия по неговата музика е на Мариус Петипа.

Пър­вото пред­с­тав­ление на балета на Л. Мин­кус е на 14 декем­ври 1869 в „Бол­шой театър“ в Мос­ква. По-късно, свои редак­ции на този балет, значително отличаващи се от пър­воначал­ната вер­сия, съз­дават други хореог­рафи като Алек­сей Рат­ман­с­кий и Борис Ейф­ман.

В романа на Сер­ван­тес образът на печал­ния рицар Дон Кихот, готов на всякакви под­визи и благородни пос­тъпки, се явява основа на сюжета. В балета „Дон Кихот“ обаче, той е второс­тепенен пер­сонаж, а дейс­т­вието се фокусира върху на история на Китри и Базил. В „Дон Кихот“участват:

Китри — Марта Пет­кова, Базил — Никола Хаджитанев, Еспада –Цецо Иванов, Повелителка на дриадите — Боряна Пет­рова, солисти и ансам­бъл на балета на Софийска опера.

.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие