Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Иън Макюън открива Cinelibri, премиера на Тери Гилиъм закрива

Иън Макюън открива Cinelibri, премиера на Тери Гилиъм закрива

Иън Макюън открива Cinelibri, премиера на Тери Гилиъм закрива

Чет­вър­тото издание на кино-литературния фес­тивал CineLibri ще пред­с­тави 46 филма от 10 до 24 октом­ври. Тематичен фокус тази година е любовта във всич­ките й измерения, което обяс­нява и мотото на фес­тивала: „Любов между редовете”.

По традиция част от фил­мите в прог­рамата на CineLibri се излъч­ват и извън столицата. Тази година каузата на фес­тивала приоб­щава градовете Плов­див, Варна, Габ­рово, Тър­говище, Стара Загора, Велико Тър­ново, Благоев­г­рад, Каварна и Враца.

Британ­с­кият писател, кино сценарист и общес­т­веник Иън Макюън ще отк­рие CineLibri 2018 с една от най-интригуващите литературни адап­тации, съз­давани някога — „На плажа Чезъл“ на 10 октом­ври от 19:00 ч в зала 1 на НДК с тър­жес­т­вена церемония. Освен че е специален гост на фес­тивала, Макюън ще бъде удос­тоен с тит­лата Док­тор хонорис кауза на Софийс­кия универ­ситет „Св. Климент Охрид­ски“.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...