Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) България ще участва в 58-то Венецианско биенале за изкуство

България ще участва в 58-то Венецианско биенале за изкуство

То ще се проведе в периода 11 май — 24 ноем­ври 2019 г. /Биеналето е повече от 120 години е сред най-престижните кул­турни инс­титуции в световен мащаб. Венециан­с­кото биенале за изкус­тво у на тема “Да живееш в интересни времена“ с куратор Ралф Ругоф. Очаква се да бъде обявен кон­курс за куратор­ски проект чрез пуб­ликуване на отворена покана на сайта на Минис­тер­с­тво на кул­турата. Меж­дународ­ната изложба за изкус­тво пред­с­тав­лява своеоб­разен анализ на със­тоянието на визуал­ните изкус­тва по отношение пазара на изкус­т­вата, мобил­ността на колек­ции и автори, обучения на професионалисти, меж­дукул­тур­ното измерение и обмяна на опит.

Пър­вото издание на биеналето на 30 април 1895 г., отк­рито от крал Умберто I и Мар­гарита Мария Савойска.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...