Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Силвия Петкова и Ивайло Захариев в нов сериал

Силвия Петкова и Ивайло Захариев в нов сериал

Силвия Петкова и Ивайло Захариев в нов сериал

Нов бъл­гар­ски сериал ще пред­ложи NOVA на зрителите през есен­ния телевизионен сезон. Към богатото си автор­ско фил­мово съдър­жание, през сеп­тем­ври медията ще добави още едно заг­лавие — драмата “Пътят на честта”. Поредицата, съз­дадена в пар­т­ньор­с­тво с екипа на “Глобал филмс“ с продуцент Магър­дич Хал­ва­джиян, прос­ледява драматич­ната история на една силна жена, изп­равена пред предиз­викател­с­т­вото да остане вярна на себе си, въп­реки нелеките житейски ситуации. След убийс­т­вото на съп­руга ѝ, тя ще покаже на какво е готова една майка в името на детето си.

Четирима доказани режисьори работят над “Пътят на честта“ — Вик­тор Божинов, Димитър Коцев-Шошо, Алек­сан­дър Косев и Зоран Пет­ров­ски. Глав­ните роли са поверени на Сил­вия Пет­кова и Ивайло Захариев. След превъп­лъщението му в образа на Дякона Лев­ски, зрителите ще имат въз­мож­ност да видят и актьора Веселин Плач­ков в съвър­шено раз­лично амп­лоа. В продук­цията се включва и обичаният актьор Симеон Лютаков, който този път ще изиг­рае ролята на адвокат. В продук­цията учас­т­ват още: Галя Алек­сан­д­рова, Любомир Пет­кашев, Благовест Благоев, Марияна Миланова, София Марин­кова, Гер­гана Дан­данова.

Новият сериал раз­г­лежда важни социални проб­леми като крещящата необ­ходимост на съв­ремен­ното общес­тво за връщане към цен­нос­тите и вярата в доб­рото. Сред основ­ните теми е и миг­рацията от мал­кия към големия град, както и тран­с­фор­мацията на организираната прес­тъп­ност от 90-те години в “чист биз­нес“.

България

Икономика

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...