Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна – скок във времето

Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна – скок във времето

Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна – скок във времето

Вече са извес­тни датите на новото издание на Меж­дународ­ния Фес­тивал на фол­к­лор­ната носия Жеравна за 2019 г. Той ще се проведе от 16 до 18 август. Фес­тивалът е съз­даден е през 2008 г. по идея на Христо Ив. Димит­ров – продуцент, хореог­раф и режисьор на Национален фол­к­лорен ансам­бъл „Бъл­гаре”. Атрак­тив­ната им сватба с фол­к­лор­ната певица Албена Вес­кова през 2005 г. в мес­т­ността Кос­тина край с. Рибарица по старинен бъл­гар­ски обичай, на която младожен­ците и присъс­т­ващите 400 гости са с бъл­гар­ски народни носии, има широк отз­вук. Архитек­тур­ният резер­ват Жеравна е изб­ран от Христо Ив. Димит­ров за цен­тър на фес­тивала. През 2008 г. е сключен 30-годишен договор с Община Котел за пол­з­ване на част от мес­т­ността Доб­ромерица край селото за място на събитието.

Фес­тивал­ната територия е обособена сред боровата гора на хълма Доб­ромерица. Фес­тивалът е трид­невен — петък, събота и неделя и се провежда в пред­пос­лед­ния уикенд на месец август.

Учас­тието в този фес­тивал е доб­роволен акт и желаещите да се включат в него старателно спаз­ват задъл­жител­ните изис­к­вания за провеж­дането му. С цел да се придаде въз­можно най-пълна автен­тич­ност на обс­танов­ката и мак­симал­ното й приб­лижаване до бъл­гар­с­кия бит отп­реди 100150 години, дейс­тва строг фес­тивален правил­ник.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие