Лятно кино в Парка на смеха организира Музеят на хумора и сатирата в Габрово

Лятно кино на отк­рито в Парка на смеха организира за трета поредна година Музеят на хумора и сатирата. Екранът ще е на фасадата на музея до скул­п­турите на Дон Кихот и Санчо Панса. Пар­т­ньори на фил­мовата прог­рама са Рус­кият културно-информационен цен­тър и Чеш­кият цен­тър, съобщи Свет­лана Михай­лова от музея.

Габ­ровци и гос­тите на града ще се нас­ладят на четири, изпъл­нени с много смях комедийни вечери. Всяка от тях ще започва в 20.15 часа с един от незаб­равимите филми на великия комик Чарли Чап­лин, а от 20.30 при свободен вход ще бъдат излъчени четирите филма, които са със суб­титри. На 22 август ще видим 86-минутната руска комедия “На въдицата“. Режисьор е Наталия Углиц­ких. На 23 август е прожек­цията рус­ката комедия “Иван Василиевич сменя професията си“, по мотиви от пиесата на Михаил Бул­гаков — “Иван Василиевич“. На 29 август е прожек­цията на “Шегата“ — с режисьор Яромир Иреш.