Анимацията „Физика на тъгата“ с премиера в Торонто

Най-новият анимационен филм на бъл­гар­с­кия режисьор и худож­ник с Теодор Ушев „Физика на тъгата“ бе прожек­тиран за първи път 7 сеп­тем­ври, на един от най-престижните фес­тивали за кино в света в Торонто, Канада — TIFF.

27– минут­ната анимация е най-амбициозният проект в кариерата на Теодор Ушев досега. Аниматорът работи по него в пос­лед­ните 8 години, като меж­дув­ременно се появиха фил­мът му „Сляпата Вайша“, който му донесе номинация на Оскар, както и раз­лични независими проекти в киното. Анимацията адап­тира в много личен, макар и не биог­рафичен прочит, едноимен­ния роман на Георги Гос­подинов „Физика на тъгата“. За сценария на филма си Ушев казва, че не следва стрик­тно сюжета на книгата, не е филм-биография, а филм — лабиринт, кап­сула на времето, в която са съб­рани обекти, случки, спомени, мелодии. Филм за нос­тал­гията, пропилените шан­сове и нес­лучилите се мечти на цяло едно поколение, премерен през лич­ния раз­каз.