Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Галерия “Дебют“ представя Лицата на градa

Галерия “Дебют“ представя Лицата на градa

Галерия “Дебют“ представя Лицата на градa

Произ­ведения от фонда на СГХГ излага на 16 сеп­тем­ври от 11.00 ч. галерия “Дебют“, бул. “В. Лев­ски“ 62.

Софийска град­ска художес­т­вена галерия стар­тира образователна прог­рама „Музеят в училището, училището в музея“.

След успешно реализираните три изложби във Френ­с­ката гим­назия, в Национална гим­назия за приложни изкус­тва и в Национал­ния учебен ком­п­лекс по кул­тура, през сеп­тем­ври екс­позицията “Лицата на града. Произ­ведения от фонда на СГХГ“, включ­ваща творби на Никола Пет­ров, Кирил Цонев, Цанко Лав­ренов, Иван Кир­ков, Текла Алек­сиева, Славка Денева, Лъчезар Боя­джиев, ще гос­тува на галерия “Дебют“ и НУИИ “Илия Пет­ров“.

Излож­бата има за цел да доп­ринесе за обогатяване на визуал­ната кул­тура на учениците и да раз­шири тех­ните знания по пред­метите изоб­разително изкус­тво и история на изкус­т­вото. Дава се въз­мож­ност да се видят копия на някои от най-интересните произ­ведения от фонда на СГХГ.

IK 3 Пор­т­рет на Светос­лав Мин­ков, Кирил Цонев

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...