Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Българска изложба във Виена по повод 100 години от Ньойския договор

Българска изложба във Виена по повод 100 години от Ньойския договор

Българска изложба във Виена по повод 100 години от Ньойския договор

Националният военноисторически музей представя “Противостояния“ в Дом Витгенщайн

На 1 октом­ври от 18.30 ч в галерията на Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут “Дом Вит­ген­щайн“ във Виена се отк­рива излож­бата на Национал­ния воен­ноис­торически музей (НВИМ) “Противос­тояния“.

Излож­бата включва художес­т­вени произ­ведения — акварел, мас­лени бои и графика, завещани ни от изтък­натите майс­тори на чет­ката като Владимир Димитров-Майстора, Алек­сан­дър Мутафов, Алек­сан­дър Божинов, Атанас Михов, Борис Денев, Иван Въл­чанов, Никола Танев, Райко Алек­сиев, Никола Кожухаров, Георги Машев.

Пър­вата световна война, пречупена през душев­ността и палит­рата на бъл­гар­с­ките худож­ници и тех­ният хуманизъм, противос­тоящ на вой­ната — това е темата на тази поредна изложба на НВИМ в галерията на Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут във Виена. Кое освен яркия, пъл­нок­ръвен и одухот­ворен живот, може да противос­тои на ужаса и унищожението — такъв е прочитът, нап­равен от худож­ниците преди 100 години. Излож­бата “Противос­тояния“ е пос­ветена на веков­ната годиш­нина от Ньойс­кия договор, която отбеляз­ваме през 2019 г. и може да бъде раз­г­ледана в Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут във Виена до 28 октом­ври.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...