Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон19102020

Брой 200, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) НАЙ-НОВИЯТ ХИТ НА АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИ „ГРЕХЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО” С ПРЕМИЕРА НА КИНОМАНИЯ

НАЙ-НОВИЯТ ХИТ НА АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИ „ГРЕХЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО” С ПРЕМИЕРА НА КИНОМАНИЯ

Киномания пред­с­тавя най-новия филм на рус­кия режисьор Анд­рей Кон­чалов­ски „Грехът на Микелан­джело”. Зас­нет в Италия, фил­мът пресъз­дава по майс­тор­ски начин най-вълнуващите моменти от живота на ренесан­совия гений. Светов­ната премиера на лен­тата бе преди дни, непос­ред­с­т­вено преди зак­риването на 14-ия кинофес­тивал в Рим. Премиерата за Бъл­гария ще бъде в зала 1 на НДК на 5 декем­ври от 19.00 ч.

Руско-италианската коп­родук­ция обх­ваща най-продуктивния период на големия италиан­ски худож­ник в момент, в който той съз­дава стенописите на Сик­с­тин­с­ката капела и една от най-известните си творби — статуята на Давид.

Въп­реки че пред­с­тавя важни моменти от живота на Микелан­джело, Кон­чалов­ски под­чер­тава, че идеята му не е да нап­рави биог­рафична творба в бук­вал­ния смисъл на думата.

Не смятам, че това, което ще видят зрителите, е типичен биог­рафичен филм. Преди 50 години заедно с режисьора Анд­рей Тар­ков­ски написахме сценария за филма „Анд­рей Руб­льов”, който показва живота на сред­новеков­ния худож­ник, но въп­реки това няма сцена как той изог­рафисва икона. Това не е типич­ният биог­рафичен филм. В него няма любовна история. Той просто загатва за това какъв е бил неговият живот. Едва в края на филма са показани твор­бите на Руб­льов, които до извес­тна степен биха могли да бъдат отражение и на нашето съв­ремие”.

Фил­мът пред­с­тавя по въл­нуващ начин епохата на Ренесанса, по-конкретно живота във Флорен­ция в началото на 16 век.

Исках да покажа не само какъв е Микелан­джело, но и пуб­ликата да усети цветовете и ароматите от неговото време, които са често кър­вави и жес­токи, но изпъл­нени с вдъх­новение и красота”, допълва Кон­чалов­ски.

Всеп­риз­нат гений сред съв­ремен­ниците си, Микелан­джело Буонароти е докаран до бед­ност и изтощение от усилията си да завърши тавана на Сик­с­тин­с­ката капела. Когато папа Юлий II – неговият поръчител и глава на дворян­с­ката фамилия Дела Ровере, умира, Микелан­джело е обсебен от тър­сенето на най-добрия мрамор, за да завърши неговата гроб­ница.

Грехът на Микелан­джело” е зав­ладяващ раз­мисъл за агонията и екс­таза на лич­ното величие, както и за проник­новената хуман­ност отвъд леген­дата на Ренесанса.

Ролята на Микелан­джело Буонароти е изиг­рана от актьора Алберто Тес­тоне.

България

Икономика

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

Проблемите - ниска производителност, подпомагане, внос на съмнителни цени

Бъл­гария не може да задоволи вът­реш­ното тър­сене от плодове и зеленч…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие