Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Галерия „Арте” представя Владимир Морзоханов - живопис и преводи

Галерия „Арте” представя Владимир Морзоханов - живопис и преводи

Галерия „Арте” представя Владимир Морзоханов - живопис и преводи

Пър­вата му самос­тоятелна изложба е организирана от галерия „Арте” през 2008 г. През 2013 г – втора самос­тоятелна изложба в галерия „Арте”. Нас­тоящата трета самос­тоятелна изложба е от 19 ноем­ври до 2 декем­ври. За Владимир Мор­зоханов: Роден през 1963, София, худож­ник, преводач и поет. От 1983 г. учас­тва в общи художес­т­вени изложби.

Негови творби са част от колек­циите съв­ременно бъл­гар­ско изкус­тво на Национал­ната галерия, на сбир­ките в Плов­див, Доб­рич, Тър­говище, Габ­рово. Колек­ционери от САЩ, Русия, Гер­мания, Швей­цария и Гър­ция също притежават кар­тини на бъл­гарина.

Въп­реки това мяс­тото на Мор­зоханов в бъл­гар­с­ката кул­тура е доста своеоб­разно и все още недос­татъчно оценено.

Освен великолепен майс­тор на чет­ката и молива той е със­тавител, преводач и илюс­т­ратор на лук­соз­ните двуезични томове с поезия – „Самосъз­наваща душа“ на Арсений Тар­ков­ски, „Небех­ранилище“ на Осип Ман­дел­щам — през 2014 г. книгата е отличена от Асоциацията на рус­ките книгоиз­датели, и „Недоказуемо, неот­менимо“ на Дмит­рий Кленов­ски. През 2014 г. идател­сто „Ерго“ пуб­лукува и неговите соб­с­т­вени стихове в книгата „Дър­вото на дос­тъп­ните за мен удовол­с­т­вия“.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие