Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Фрагментарността на живота, в скулптурите на Георги Маринов

Фрагментарността на живота, в скулптурите на Георги Маринов

Фрагментарността на живота, в скулптурите на Георги Маринов

Скул­п­торът отк­рива изложба в галерия “Стубел“

На 18 ноем­ври 2019 г. в столич­ната галерия “Стубел“ скул­п­торът Георги Маринов отк­рива своята поредна самос­тоятелна изложба, която е озаг­лавил повече от лаконично — “Скул­п­тура“. В екс­позицията Маринов пред­с­тавя три цикъла, върху които работи от години и засягат теми, обединени от мисълта за фраг­мен­тар­ността в нашия живот. “Работейки върху камъка, нямаше как да не бъда пов­лиян от налагащата се житейска фраг­мен­тар­ност на нашето съв­ремие — съв­ремие, фокусирано върху дефиниран учас­тък от цялото; от общото, загат­вайки за кон­с­т­рук­тив­ното, без да дава дос­татъчна яснота“, обяс­нява скул­п­торът. Пър­вият цикъл, “Пад­нали ангели“, е замис­лен от него отдавна, но идеята до този момент се въп­лъщава само във фор­мата на скици. Пред­с­тоящата изложба го под­тиква да я извае в материал.

“Труд­ността за мен се със­тоеше не в позитив­ния завър­шек на биб­лейс­ката притча, а в непос­тоян­с­т­вото на човеш­кия харак­тер“, казва авторът.

Серията “Войни“ Георги Маринов работи от почти 20 години. Като под войн той не раз­бира вой­ника, боеца, физичес­ката мощ, а война във всеки от нас. Онзи, който изразява преодоляването на препят­с­т­вията в бор­бата със самия себе си. Екс­позицията включва 12 скул­п­тури от камък и 12 рисунки, съз­дадени от Георги Маринов през пос­лед­ната година.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие