Гледаме елитни „къси” филми в Дома на киното

Гледаме елитни „къси” филми в Дома на киното

В три пос­ледователни дни най-големият фес­тивал за късомет­ражно кино и един­с­т­вен по рода си в страната — IN THE PALACE International Short Film Festival, пред­с­тавя номинираните и наг­радени късомет­ражни филми за 2019 г., номинирани с “Оскар“.

На 19-и декем­ври от 18.30 ч. в Дом на киното ще бъде пред­с­тавена Оскаровата селек­ция от 5 анимационни филма от Ирлан­дия, Канада, Китай и САЩ, както и 3 от най-добрите анимационни филма на IN THE PALACE , заедно с пред­ложения на фес­тивала към Академията за най-голямата наг­рада в киноиз­кус­т­вото — “Задачи за деня“ на реж. Петя Златева и “Той не може без кос­моса“ на Кон­с­тан­тин Брон­зит.

На след­ващия ден — 20-ти декем­ври, ще бъдат пред­с­тавени някои от най-добрите игрални филми от пос­лед­ното издание на фес­тивала. В селек­ция от “5 прек­расни филма“ от Канада и Тунис, Гер­мания, Италия, Украйна и Испания ще видим и “Братя“ на реж. Мериам Жубер.

На 21-ви декем­ври в 18.30 ч, за финал IN THE PALACE ще пред­с­тави Оскар номинираните игрални филми за 2019 г., заедно с отличения “Кожа“, за най-добър игрален късомет­ражен филм.