С “Една нощ във Венеция” тенорът Пеньо Пирозов празнува юбилей

С “Една нощ във Венеция” тенорът Пеньо Пирозов празнува юбилей

Солис­тът на Музикал­ния театър отбелязва 20 години на сцената. Днес, нав­ръх рож­дения си ден, един от изявените солисти на Музикал­ния театър — тенорът Пеньо Пирозов — чес­тва 20 години на сцената на театъра.

Спек­такълът „Една нощ във Венеция” не е изб­ран случайно – в него Пирозов за първи път играе главна роля на професионална сцена – това е ролята на Гуидо, Хер­цогът на Урбино. Оперетата на Щраус „Една нощ във Венеция” е един от най-дълго играните спек­такли на Музикал­ния театър. От 2001 г една от любимите оперети на Щраус се играе при пълни зали. С него Музикал­ният театър гас­т­ролира с голям успех на сцените в цяла нем­с­коезична Европа и в Япония, където са изиг­рани над 150 пред­с­тав­ления. 

Пеньо Пирозов казва, че усеща Музикал­ния театър като своя съдба и свой дом. През 2001 година се дип­ломира в Дър­жав­ната музикална академия ”Панчо Владигеров” в класа на Хрис­тина Ангелакова – специал­ност „Оперно пеене”. Вед­нага след това е приет за солист-артист в ДМТ ”Стефан Македон­ски”, където е един от водещите солисти и досега.

Когато пея опера или оперета усещам емоцията на физическо ниво” – приз­нава тенорът на Музикал­ния театър. „Това със­тояние на пеене ме кара да се чув­с­т­вам в друго измерение, не на земята” – казва още Пирозов.