Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Гостува прочутия китайски фолклорен ансамбъл “Фън Я Сун“

Гостува прочутия китайски фолклорен ансамбъл “Фън Я Сун“

Гостува прочутия китайски фолклорен ансамбъл “Фън Я Сун“

Театър Азарян ще бъде домакин на фол­к­лор­ния ансам­бъл “Фън Я Сун“ към традицион­ния китайски оркес­тър за народна музика на Тиен­д­зин. След кон­церти в редица големи градове по света сега пър­вок­лас­ните изпъл­нители ще зарад­ват софийс­ката пуб­лика. Те ще изпъл­нят някои от най-известните си произ­ведения, превър­нали се в шедьоври на китайс­ката музикална кул­тура и носещи славата на ансам­бъла в цял свят. Любителите на източ­ната кул­тура могат да се нас­ладят на кон­церта на 2 фев­руари от 19.00 ч.

Изпъл­нявайки раз­лична по жанр музика като духова, ударна, струнна, кон­цер­тна, ансам­бъл “Фън Я Сун“ бързо печели сър­цата на меж­дународна пуб­лика в страни като Италия, Фран­ция, Пор­тугалия, Доминикан­с­ката репуб­лика, САЩ. Сред изпъл­ненията, на които пуб­ликата в Театър Азарян ще се нас­лади, са “Река Лиуян“, соло на флейта “Пътуване до Суджоу“и други, които ще пресъз­дадат чрез музиката китайс­ката кул­тура и харак­тер­ните за нея особености.

Произ­ведението “Река Лиуян“ демон­с­т­рира непов­торимото великолепие на китайс­ките традиционни музикални инс­т­рументи в прочутата мелодия за река Лиуян, а емб­лематич­ното за южнокитайс­ката музика — “Пътуване до Суджоу“ се изпъл­нява на бам­букова флейта, изоб­разявайки красивите пей­зажи на древ­ния град Суджоу. Кон­цер­тът се реализира в пар­т­ньор­с­тво с Китайс­кото посол­с­тво в Бъл­гария и Китайс­кия кул­турен инс­титут.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...