Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Владимир Стоянов – световен баритон ще пее в „Риголето”

Владимир Стоянов – световен баритон ще пее в „Риголето”

Светов­ният баритон Владимир Стоянов ще пее в „Риголето” на Дж Верди на 4 фев­руари в Софийс­ката опера и балет. Бъл­гаринът, интер­п­ретирал пер­сонажи в 20 от 27-те опери на Джузепе Верди ще пее за род­ната пуб­лика.

През месец октом­ври 2019 г., баритонът беше удос­тоен с почет­ното звание „Рицар на Верди“ на кон­церт в Парма.

За ролята му на Риголето, Стоянов е определен от музикал­ната критика като „истин­ски благород­ник на опер­ната сцена, въп­лъщение на класа, елеган­тост и стил“.

За отличието си Стоянов споделя:“Тази наг­рада дойде много неочак­вано и затова ме раз­въл­нува тол­кова много. Беше ми връчена по време на кон­церт в “Теат­роРе­джо“ — Парма, аз нищо не знаех, нямах никаква инфор­мация. Гала кон­цер­тът беше спрян и беше обявена тази наг­рада.”

Наг­радата се дава от „Клуб на 27-те“ Баритонът обяс­нява, че „…всеки един от клубовете носи името на една от оперите на Верди и това са, така да се каже, изк­лючител­ните фанатици на тема Вер­диевото изкус­тво. Не всички певци минават в този театър.

Британ­с­кото издание Opera Now пос­тави негова снимка на своята януар­ска корица миналата година и го нарече “Коронованият принц на баритоните“.

Когато бъл­гар­с­кият баритон следва в кон­сер­ваторията, му каз­ват, че никога не трябва да докосва Верди, защото той изис­ква друг тип глас, много сложен автор е за изпъл­нение, тежък чисто физически.

Но Стоянов казва, че обича да обръща резул­татите и да печели, когато никой не го слага в смет­ките. Днес Владимир Стоянов има учас­тия в някои от най-големите театри и е един от най-търсените баритони по света.

На сцената ще си пар­т­нира с: Даниел Дамянов, Станис­лава Момекова, Светозар Ран­гелов, Алек­сан­д­рина Стоянова-Андреева, Благовеста Мекки-Цветкова, Николай Пет­ров, Атанас Младенов, Ангел Антонов, Стоил Геор­гиев, Ина Пет­рова, Надя Колева, Алек­сан­дър Геор­гиев

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...