Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет30102020

Брой 209, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Шарон Кам - специален гост на Софийска филхармония

Шарон Кам - специален гост на Софийска филхармония

Шарон Кам - специален гост на Софийска филхармония

Съзвездие от талантливи солисти ще зарадват ценителите на класическата музика

На 13-и фев­руари на сцената на зала “Бъл­гария“ ценителите на класичес­ката музика ще се нас­ладят на раз­тър­с­т­ващия “Рек­вием“ на Моцарт и Кон­церта за кларинет и оркес­тър № 2 на Карл Мария фон Вебер. Специален гост на събитието е водещата изпъл­нителка на кларинет Шарон Кам, която повече от 20 години е солист на светов­ноиз­вес­тни оркес­три в САЩ, Европа и Япония.

Солис­тите Беса Лугичи, Виолета Радомир­ска, Михаил Михай­лов и Ивайло Джуров са селек­цията на маес­тро Най­ден Тодоров за кон­церта на Софийс­ката фил­хар­мония в зала “Бъл­гария“.

Кам е носител на много приз­нания, сред които най-впечатляващи са Лауреат на меж­дународ­ния кон­курс ARD в Мюн­хен и двук­ратна носителка на наг­радата ECHO за инс­т­румен­талист. Изпъл­ненията на произ­ведения на Вебер с оркес­търа на Геван­д­хаус — Лайп­циг й носят пър­вата наг­рада ECHO, негови творби са включени в записите на Кам и Радиор­кес­търа на Лайп­циг, за които талан­т­ливата солис­тка получава втората си наг­рада ECHO.

Шарон Кам ще свири Втория кларинетен кон­церт на Вебер, който се отк­роява с трак­тов­ката на кларинета като солов инс­т­румент. В твор­чес­т­вото си съв­ремен­никът на Бетовен изповядва естетика и стил, емоционална изтън­ченост и грация. Вторият му кон­церт за кларинет е свър­зан с пос­тиженията му в опер­ния жанр.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Хегемонът в италиан­с­ката Серия „А“ Ювен­тус загуби у дома от Бар­селона с 0:2 в дер­бито от втория кръг на група G на Шам­пион­с­ката лига. Да…

Прочети още:

Loading...

Свят

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

Хиляди хора излизат от над сед­мица по улиците на големите пол­ски градове, за да протес­тират срещу решението на Кон­с­титуцион­ния трибунал (съд…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Админис­т­ратив­ният съд във Велико Тър­ново реши Дър­жавен фонд „Земеделие“-Разплащателна аген­ция да отговори на запит­ването на адв. Сева Памукч…

Прочети още:

Loading...