Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Дворецът на дожите - величествен паметник на готическата архитектура

Дворецът на дожите - величествен паметник на готическата архитектура

Дворецът на дожите - величествен паметник на готическата архитектура

Дворецът на дожите извес­тен и с италиан­с­кото си име Палацо Дукале се намира във Венеция. Той е изпъл­нявал векове наред ролята на седалище на правител­с­т­вото на Венеция. Той е бил дом на дожа – владетеля на Венеция, а също така и място, където са се намирали съдът, граж­дан­с­ката админис­т­рация и град­с­кият зат­вор, служ­бата на цен­зурите и тай­ната полиция. Дожът бил владетел, който управ­лявал до своята смърт.

Строител­с­т­вото на раз­кош­ната сграда започ­нало през 1301 г и продъл­жило до края на ХVI век, по този начин обх­ванало целия период на раз­ц­вет на Венециан­с­ката репуб­лика. Историята на двореца на дожите започва, когато през век бил пос­т­роен пър­вият дворец във визан­тийски стил.

Той претър­пял пожари и бил преус­т­роен. През 1301 г, когато властта на арис­ток­рацията окон­чателно укреп­нала, визан­тийс­кият дворец се сторил скучен на пред­с­тавителите на властта и започ­нал строежът на нов дворец в готически стил. Старата сграда била изос­тавена и тя бързо се превър­нала в руини.

Дворецът на дожите е извес­тен като змия, която се хапе по опаш­ката, тъй като по време на строител­с­т­вото той малко по-малко зав­земал територията на стария дворец. Сградата е много красива през ХV век, когато била украсена с елементи в ренесан­сов стил. Била строена с помощта на извес­т­ния италиан­ски архитект и скул­п­тор Филипо Кален­дарио.

Най-красивата зала е на Великия Съвет, която е украсена с фриз от кар­тини, изоб­разяващи пър­вите седем­десет и шест дожа. Лип­сва само Марино Фалие. Той бил 55 дож и през 1355 г под­гот­вил дър­жавен прев­рат, за да бъде обявен за принц. Дожът бил приз­нат за виновен и обез­г­лавен, след което бил осъден пос­мър­тно на абсолютна заб­рава.

На мяс­тото на кар­тината, където трябва да е изоб­разен този дож, има само черен воал. Преди време пред двореца нямало широка крайб­режна улица, затова така наречената Хар­тиена порта е пос­т­роена до базиликата на Сан Марко. Хар­тиената порта дължи името си на факта, че пред нея дълги години седяли писари, които срещу зап­лащане пишели молби, жалби и писма. Пор­тата е украсена богато, над нея се издига Сан Марко с лъв.

България

Икономика

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...