Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Айвазовски не е само маринист, а Левитан - не само пейзажист

Айвазовски не е само маринист, а Левитан - не само пейзажист

Често имената на худож­ниците се асоциират с кон­к­ретен жанр, който им се приписва като твор­ческо амп­лоа.

Така бол­шин­с­т­вото хора смятат, че Левитан е рисувал само пей­зажна лирика, а Айвазов­ски — мор­с­ката стихия на Черно море.

Оказва се, че това съв­сем не отговаря на истината. Исак Левитан (18611900) е оставил в нас­лед­с­тво за поколенията не само знаменитите си пей­зажи, но и удивителни натюр­морти, които впечат­ляват с изис­каност и силно въз­дейс­т­вие. Това са 30 живописни творби, съз­дадени в периода на т.нар. „перед­виж­ници”. Натюр­мор­тът, като жанр бил доста пренеб­рег­ван в Русия през втората половина на 19-и век.

В натюр­мор­тите на Левитан виж­даме скромни букети от пол­ски цветя, но те са нарисувани с такава неж­ност от худож­ника, че внушават уют и топ­лота, които въз­дейс­т­ват по един силно емоционален начин. Левитан видимо е обичал да рисува натюр­морти и учел учениците си чрез тях да виж­дат цветовете във всич­ките им тънки нюанси, така както те същес­т­вуват в природата. “Трябва от тях да ухае на цветя, а не на боя!“, каз­вал Левитан на своите ученици.

Айвазов­ски обичал зим­ните пей­зажи. Майс­торът на чет­ката успява да предаде особената красота на зимата, изпол­з­вайки всички нюанси на бялото, сивото, синьото, розовото и дори на чер­ното. Плат­ната му са невероятно живи. От кар­тините му сякаш лъха мраз и зимен вятър, чува се шумоленето на гората и се усеща топенето на всяка снежинка. Нес­лучайно Айвазов­ски е пър­вият руски худож­ник, пред­с­тавен в Лувъра.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие